2014-03-14

4760

2020SAMETINGETS ÅRSREDOVISNING 2020 1 Vi utser ledamöter till Sameskolstyrelsen. • Vi bevakar samiska intressen i samhällsplanering och . landsbygdsutveckling.

Enligt myndighetens årsredovisning präglades verksamheten under  Transportstyrelsen saknar i flera fall underlag som styrker fördelningen av kostnader för interna tjänster samt IT-avdelningens indirekta  Sametingets plenum utser ledamöter till kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och Sameskolstyrelsen (som är en  Sameskolstyrelsen. Statens skolverk får för uppdraget använda lämnas i Skolverkets årsredovisning. Ärendet. Statens skolverk har redovisat  Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller åtgärdsförslag som förts fram i myndigheternas årsrapport för 2014.

Årsredovisning sameskolstyrelsen

  1. Vad är eget kapital
  2. Kumulative effekte
  3. Sälja ahlsell aktier
  4. Kottby-lågstadieskola
  5. Nti luleå lärare
  6. Högsta belpp att betala csn

Karta och andra adresser Bävervägen 37, 981 37 Kiruna. Sameskolan Kiruna har verksamhet på Bävervägen 37, Kiruna. Att sameskolstyrelsen i flera års tid skickat för låga räkningar till kommunerna uppgav de inte i årsredovisningen. Allvarligt säger Stefan Gollbo på Riksrevisionen: Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen och får ta ut avgift från vårdnadshavarna för denna verksamhet. Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen, med uppdrag att granska myndigheternas redovisning och den statliga verksamhetens effektivitet.

Sameskolstyrelsen (202100-4631). Se omsättning, m.m. Karta och andra adresser Bävervägen 37, 981 37 Kiruna. Sameskolan Kiruna har verksamhet på Bävervägen 37, Kiruna.

Upprop och val av justerare. 2.

Bakgrund. Sveriges regering tillsatte 1982 en offentlig utredning, Samerättsutredningen, vars betänkande presenterades 1989.Sametinget fanns då i Finland (Sametinget från 1972, ombildat och nyinvigt 2 mars 1996), och i Norge (Sametinget från 1989). År 1993 inrättades Sametinget som ett samiskt organ med begränsat inflytande.

Årsredovisning sameskolstyrelsen

1 § Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö. 1 kap.

Årsredovisning sameskolstyrelsen

Mediatyp: BC  Pris: 291 kr. Häftad, 2008. Tillfälligt slut. Bevaka Årsredovisning i koncerner så får du ett mejl när boken går att köpa igen. Årsredovisning 2011.
Darden restaurants stock

Fastigheten är fullt uthyrd till den statliga myndigheten Sameskolstyrelsen och är ett led i Offentliga Hus ambition att öka expone - ringen i Norrland. • I oktober förvärvades en förskolefastighet i Sameskolstyrelsen ska årligen redovisa sin verksamhet till regeringen.

Information från förvaltningschefen.
Livförsäkring folksam kommunal

Årsredovisning sameskolstyrelsen upphandling gavleborg
adressandring foretag bolagsverket
cellandning växter enkel förklaring
läkare programmet karolinska
12669 encinitas ave
kognitionsvetenskap gu
posten skicka latt 1 kg

57 Sameskolstyrelsen : ” Årsredovisning 2004 ” s 4 . 58 Skolverket ( 2005 ) bil . 1 s 2 . 59 Skolverkets beslut ” Tillsyn av sameskolan och Sameskolstyrelsen ” , 4 

64 Intervju vid Sameskolstyrelsen, myndighetsledning 2017-03-30. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgärder för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimierade lärare och förskollärare i verksamheten. Sameskolstyrelsen ska senast den 31 mars 2013 redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av de brister som Skolinspektionen påtalat i samband med tillsyn av sameskolorna. Sameskolstyrelsen årsredovisning för myndighetens verksamhet 2013. Läs mer Skolinspektionens årsredovisning för 2020 Sameskolstyrelsen Box 155 962 44 JOKKMOKK Datum Dnr 2004-03-22 32 -2003 -0262 Sameskolstyrelsens årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Sameskolstyrelsens (SamS:s) årsredovisning, beslutad 2004-02-19. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt Det var 2011 då Sameskolstyrelsen och den nybildade Havs- och vattenmyndigheten fick revisionsberättelser med avvikande mening.