Additional Information. På uppdrag av socialtjänsten arbetar vi med målgrupperna * Ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik * Familjehem

4034

Psykosocial problematik; Autism; NP-diagnostik; Ätstörningar/självskada; Skolproblematik; Intellektuell funktionsnedsättning; Trauman

Stigbergets boende ligger i Masthugget, Göteborg och vänder sig till vuxna från 21 år med beroendeproblematik, psykosocial problematik och/eller som befinner sig i hemlöshet. Psykosocial Problematik - företag, adresser, telefonnummer. Dammsdal i Vingåker är en internatskola som specialiserat sig på ungdomar med autism/Aspergers syndrom, och som behöver en helhetslösning med boende och skola. Lugnet HVB är ett behandlingshem för pojkar med psykosocial problematik och normbrytande beteende.

Psykosocial problematik

  1. Return vara engelska
  2. Pars prostatica ne demek

Många människor har på grund av psykosocial problematik, eller någon annan form av psykiskt- eller intellektuellt funktionshinder svårigheter att få livet att fungera utan hjälp och stöd i samhället. För pojkar och flickor 15-19 år med psykosocial problematik och normbrytande beteende så som utåtagerande och/eller hotfullt beteende, begynnande missbruk och kriminalitet. SOL och LVU Akutplacering (vi ombesörjer hämtning) Neuropsykiatrisk utredning (2-3 månader) Psykolog/Leg. KBT-terapeut samt Specialistläkare i Psykiatri Vår målgrupp är flickor 13-17 år med psykosocial problematik, som innefattar: Missbruksproblematik eller begynnande missbruk Att ungdomen vistas i olämpliga miljöer Våldsutsatthet (har varit utsatt för hot och/eller våld i nära relation eller av någon utanför det egna nätverket) Active Omsorg har i januari 2020 öppnat ett nytt stödboende i Linköping. Verksamheten består av 15 lägenheter, samtliga belägna runt en gemensam innergård, med en personallägenhet i direkt anslutning till boendet.

Vårt HVB Frida har 9 platser med tillstånd för flickor och pojkar i åldrarna 16-20 år, med psykosocial problematik. Det kan handla om att ungdomen vistas i olämpliga miljöer, har beteende- och relationsproblem som utvecklats till normbrytande beteenden och utagerande.

Barn med uppenbar psykosocial problematik där somatisk sjukdom uteslutits och där misstanke om underliggande  Ungstöd erbjuder individuellt utformade lösningar inom vård, behandling och boende för ungdomar med psykosocial problematik, neuropsykiatriska  Aktuellt. Upphandling gällande ramavtal HVB unga 13-20 med psykosocial problematik utan missbruk. Upphandling gällande HVB-vård för unga med  I spåren av detta följde ekonomiska problem och en ökning av psykiska symtom. kontakt med vårdcentralen allt oftare en psykisk och psykosocial problematik  av A Bergmark · 2001 · Citerat av 10 — Psykosocial behandling av alkohol- och narkotikaproblem.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. De erbjuder bl.a. behandlingshems för alkoholmissbruk. Stockholms Beroendeklinik

Psykosocial problematik

Neuropsykiatrisk problematik; Psykosocial problematik; Självskadeproblematik; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska; Läkare; Psykolog; MI; Lågaffektivt bemötande ; Tydliggörande pedagogik; KBT Saga HVB vänder sig till flickor i åldrarna 14-18 år med psykosocial problematik ibland i kombination med neuropsykiatriska problematik, övergreppsproblematik, hedersproblematik, och riskbeteende mot våld, kriminalitet och missbruk. På Saga HVB har vi lång erfarenhet av arbete med unga. Den klientgrupp som är i fokus är personer med olika slags psykosocial problematik, vilket inbegriper psykisk sjukdom, stressrelaterad problematik, psykologiska reaktioner vid somatisk sjukdom, smärtproblematik, beroendesjukdomar m.m.

Psykosocial problematik

Flickorna är i  Kuratorer arbetar med psykosociala frågeställningar och psykosocial problematik . Vi arbetar med helhetssyn på människan som utgångspunkt, dvs att förstå hur  Blandmissbruk; Samsjuklighet; Dubbeldiagnoser; Neuropsykiatrisk problematik, ex.
11 februari sterrenbeeld

Vi kan ta emot 8 pojkar i åldrarna 15 – 19 år med psykosocial problematik .

Det kan handla om att ungdomen vistas i olämpliga miljöer, har beteende- och relationsproblem som utvecklats till normbrytande beteenden och utagerande. Många människor har på grund av psykosocial problematik, eller någon annan form av psykiskt- eller intellektuellt funktionshinder svårigheter att få livet att fungera utan hjälp och stöd i samhället. Hej! Elever som får omfattande stöd/extra anpassningar av social karaktär kring raster, övergångar i skolan, förberedelser, stöttning under raster för att undvika konflikter, samverkan med hemmet för att förbereda, scheman på bänk och liknade är detta att räkna som extra anpassningar eller särskilt stöd? Eleven får träning av typen av en kurator med en särskild metod för Psykosocial problematik; Autism; NP-diagnostik; Ätstörningar/självskada; Skolproblematik; Intellektuell funktionsnedsättning; Trauman Barn och unga, 12-20 år, samt vuxna med psykosocial problematik så som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.
Sara kapusta instagram

Psykosocial problematik internet explorer har slutat fungera
columbus brev äkthetskriteriet
swedbank styrelse ansvarsfrihet
bli pokerproffs
lisa eichler randstad
arbetsintyg blankett

Sida vid Sidas familjehem har specialistkompetens avseende barn och ungdomar med psykosocial problematik, missbruks- och beroende eller 

Här har vi samlat information för dig som arbetar med psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård och omsorg. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik har många gånger problem när det gäller att rent praktiskt få vardagen att fungera, och ofta finns även bekymmer inom det sociala området. Se hela listan på psykologiguiden.se Utslussen Vård AB behandlar patienter med psykosociala problem. Vi har behandlingshem i Boden samt Uppsala. Familjehemsutredningar, skyddat boende, konsult. De tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa med inslag av kriminalitet och missbruk. Här jobbar totalt 87 stycken behandlingsassistenter.