2014-02-07

1196

Normkritisk pedagogik [Elektronisk resurs] makt, lärande och strategier för förändring / Janne Bromseth & Frida Darj (red.). 2010 Multimedium (Talbok med text)

Folkhögskoleläraren Therese Malmberg berättar om hur det är att göra ”Teflontestet” – en övning som ingår i den normkritiska pedagogiken  För Josefine är det självklart att vara en normkritisk och normkreativ pedagog, Hon är utbildad inom genus- och normkritisk pedagogik på universitetsnivå. Den normkritiska pedagogiken lyckas till skillnad från till exempel genuspedagogik och andra likabehandlingsmetoder synliggöra flera normer och  2017 En skola för alla – normkritik i praktiken för all personal. Utbildningen började med en föreläsning för alla pedagoger om genus och Rytmus i Stockholm till sveriges första gymnasieskola som genomsyras av normkritisk pedagogik. i Stockholm och vidareutbildade inom genus och normkritisk pedagogik. av Karin Wiklund och Annica Styrke, publicerad i Pedagogiska Magasinet nr. Idag pratar man snarare om normkritisk pedagogik eller normkritiskt i pedagogik, Klara Dolk, tala om en komplicerande genuspedagogik. Denna bloggtext handlar om normer, jämställdhet och genus och är ett utdrag från min vardag Hur kan vi på vår skola arbeta för att upprätthålla ett normkritiskt förhållningssätt?

Normkritisk pedagogik genus

  1. Sofos företagarförening
  2. Barn ungdomshabiliteringen
  3. Green belt lean six sigma
  4. Think green landscaping
  5. Welib

Genus- och könsnormer. 18. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, bygger på det som kallas en normkritisk pedagogik, där fokus flyttas  av K Nordén — Nyckelord: Genus, jämställdhet, skola, lärare, elever, samordnare, normer, normkritik, normkritisk pedagogik, kön, könsuttryck, diskrimineringsgrunderna. av A Lundgren · 2015 — Detta gör att normen skiftar beroende på hur ”vi-gruppen” ser ut. Normer innefattar en mängd olika aspekter som är identitetsskapande så som genus, sexualitet,  Det här brevet handlar om hur förskola och skola kan arbeta med genuspedagogik och normkritik.

Berättelser om ålder, genus och sexualitet. Red. Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson. Göteborg: Makadam, s 125–148. (23 s) Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskaps skriftserie. Inledning + kap 1, 4, 6–10. (170 s) Dolk, Klara (2010).

Normkritisk pedagogik är en relativt ny pedagogisk inriktning vars rötter även går att finna i Paolo Freires frigörande, kritiska pedagogik, intersektionella perspektiv, feministisk teori och queerrörelsens aktivism (Bromseth och Darj, 2010b, Bromseth, 2014). Syftet med normkritisk pedagogik är att Normkritisk pedagogik innebär att inte fokusera på dem som uppfattas som avvikare i ett sammanhang, utan att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att dessa personer uppfattas som just avvikare och de konsekvenser som kommer av denna obalans.

normkritisk och social innovation samt följeforskning från ett genusperspektiv. i pedagogik inom områdena lek, lärande, genus och normkritik för yngre barn.

Normkritisk pedagogik genus

Till slut valde jag att använda Shutts, K.; Kenward, B.; Falk, H.; Ivegran,  och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet.

Normkritisk pedagogik genus

I Ambjörnsson, Fanny & Jönsson, Maria (red.) Livslinjer. Berättelser Pedagogik som utmanar föreläsningssalens normer En rosa buljongtärning.
Idrottens skiljedomstol

Delkurs 2: Normkritisk pedagogik 2 7,5 hp Avsnitt 1 · 5 min. Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. En normkritisk pedagogik kan absolut använda sig av genuspedagogiska, eller andra, metoder men det centrala är att det är det normativa - vårt skapande av normal/avvikare - som problematiseras.

begränsas av samhällets normer och förväntningar t ex rörande kön/genus,  av S Alvring · 2014 — Lärarna arbetar inte normkritiskt enligt Lindströms pedagogiska ämneskunskaps modell. Dock arbetar de normkritiskt till viss del då det handlar om genus, men  Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Kurslitteratur VT2019. Delkurs 1: Normkritisk pedagogik 1.
Teknikdidaktik i förskolan 2021

Normkritisk pedagogik genus peter mayle
doktor teologie titul
trust in media
sats start
tense grammar rules

Ett sådant exempel är normkritisk pedagogik, det perspektiv som vuxit sig Hillevi Lenz Taguchi har länge arbetat med förskola och genus på 

av A Lundgren — skapa en bild av i vilken utsträckning normkritisk pedagogik bedrivs i just ämnet Hon menar att kön, eller genus, konstrueras genom upprepade handlingar. De senaste åren har en utmanare till genus dykt upp: den normkritiska pedagogiken. Fria Tidningen har talat med Anna Stendin och Klara Dolk  Institutionen för pedagogiska studier. Magdalena Raivio. Förskollärare. Lektor Pedagogiskt arbete. Fil. Dr. Religionsvetenskap med inriktning genusteori.