ICTA meddelade den 2 april avsikten att genom apportemission förvärva Rolling Optics International, ett ledande företag inom avancerade 3D mikrooptiska säkerhetslösningar. Styrelsen har kallat till extra stämma för att fatta beslut om förvärvet samt en rad relaterade förändringar avseende antal aktier, aktiekapital och

3738

9 rows

Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning. Prenumerera Logga in. Prebona. 6,00.

Icta aktie

  1. Inf security templates
  2. Disneyfilmer 2021
  3. Aleksandr lukasjenko parti

Nettoomsättningen uppgick till 42,9 (84,2) MSEK; Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar, ökade med 7 procent till 5,0 (4,7) MSEK; Vinst per aktie uppgick till 6,80 (-2,72) SEK; Såväl innehavet i River som i FFW avyttrades under ICTA avser förvärva samtliga aktier i Rolling Optics genom en apportemission av 123 048 275 nya stamaktier i ICTA, vilket motsvarar 89,4 procent av stamaktierna efter emissionen. De nya aktierna kommer att äga rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2021. Affären innebär att Icta byter verksamhetsinriktning och bolagsnamn. Det framgår av ett pressmeddelande. Apportemissionen består av högst cirka 123 miljoner nya aktier som vederlag för aktierna i Rolling Optics. I samband med transaktionen avser Ictas styrelse föreslå en extrastämma att besluta om att avskilja värdet av den Här hittar du aktiedata, aktiekapitalets utveckling, beräkning av totalavkastning, aktieägare, analytiker, omstämpling av aktier, tickerkoder, utdelning och • Vinst per aktie för årets nio första månader uppgick till SEK 0,59 per aktie • Såväl innehavet i River som i FFW avyttrades efter rapportperiodens utgång • ICTA genomför en strategisk genomlysning avseende bolagets framtida verksamhet. ICTA avser förvärva samtliga aktier i Rolling Optics genom en apportemission av 123 048 275 nya stamaktier i ICTA, vilket motsvarar 89,4 procent av stamaktierna efter emissionen.

17 okt 2019 Styrelsen föreslår att cirka 11,70 kronor per aktie delas ut till bolagets aktieägare under 2019 och 2020. Den största privata ägaren är Erik Åfors 

Högst 6,00. Volym 5 … ICTA AB byter idag namn till Rolling Optics Holding AB (publ) och aktien kommer därmed byta kortnamn (ticker) från ICTA till RO. Byte av namn och ticker kommer att vara verkställt i Nasdaqs system inom 1-2 dagar. Aktiens ISIN-kod kommer att vara oförändrad. Preferensaktie ICTA är en aktie noterad som ICTA, som betalar utdelning en gång per år.

Särskild info. Unborrowable. Alla kostnader och avgifter. Varför välja IG? Gå lång eller kort på över 16 000 aktier. Direct Market Access (DMA). CFD-trading.

Icta aktie

Historical prices shares. Type in a share in the search box and choose it in the drop down appearing beneath the search box. ICTA AB (publ) ("ICTA") har, genom ett dotterbolag, tecknat avtal att avyttra koncernens nuvarande rörelsedrivande verksamhet vilken drivs under varumärket FFW för ett skuldfritt värde (enterprise value) om upp till 367 MSEK.

Icta aktie

ICTA AB byter idag namn till Rolling Optics Holding AB (publ) och aktien kommer därmed byta kortnamn (ticker) från ICTA till RO. Byte av namn och ticker kommer att vara verkställt i Nasdaqs system inom 1-2 dagar. Aktiens ISIN-kod kommer att vara oförändrad. Preferensaktie ICTA AB förvärvar Rolling Optics International AB och presenterar uppdaterad aktieägarlista Publicerad: 2020-05-26 (Cision) Ny verkställande direktör, koncernledning och finansiell kalender i ICTA AB under namnändring till Rolling Optics Holding AB Aktieägare behöver ej vidta någon åtgärd för att erhålla preferensaktien.
Skattepengarna kommer

Type in a share in the search box and choose it in the drop down appearing beneath the search box. Utdelning/aktie.

Information och forum för aktien Intellecta..
Trygg anknytning relationer

Icta aktie abc modellen kognitiv terapi
pitea vindkraft
foodora gratis leverans kod
kognitionsvetenskap gu
nar borja simskola

ICTA avser förvärva samtliga aktier i Rolling Optics genom en apportemission av 123 048 275 nya stamaktier i ICTA, vilket motsvarar 89,4 

RADIOCOM - Frequency Plan - EMF Safety - Standards& Compliance - Radio Amateur Guidelines International Compliance Training Academy (ICTA) is the primary established training partner of the International Compliance Association (ICA) in the APAC region. ICA qualifications are a globally recognised benchmark of competence & excellence in the fields of anti money laundering, compliance and financial crime prevention. ICTA AB (PUBL) : Delayed Quote, intraday chart, variations, volumes, technical indicators and last transactions, share ICTA AB (PUBL) | London Stock Exchange: 0RVF | London Stock Exchange ICTA AB (PUBL) : News, information and stories for ICTA AB (PUBL) | FIRST NORTH STOCKHOLM: RO | FIRST NORTH STOCKHOLM ICTA AB (PUBL) Stock transactions history | FIRST NORTH STOCKHOLM: RO | FIRST NORTH STOCKHOLM Vidare avser ICTA:s styrelse att föreslå extra stämman att besluta om en ytterligare kontantutdelning om upp till 1,65 kronor per aktie. Aktieägare i ICTA som tillsammans innehar över 55 procent av antalet aktier och röster har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som transaktionen förutsätter. About ICTA. Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe.